Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED News Fotowoltaika dostała największe dofinansowanie

Fotowoltaika dostała największe dofinansowanie

18.06.2012

Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energetyki odnawialnej, przedstawił na konferencji w dniu 29 maja propozycję współczynników korekcyjnych w nowym systemie wsparcia produkcji zielonej energii. 

Najwięcej zielonych certyfikatów: 2,85 będzie przysługiwało za produkcję energii z instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW.
Hydroelektrownie o mocy powyżej 20 MW dostaną współczynnik korekcyjny 2,3, mniejsze hydroelektrownie dostaną 2 certyfikaty za każdą MWh energii.
w Projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii czytamy:
Art. ... 1. Sprzedawca z urzędu, o którym mowa w art. … pkt …, jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych źródeł energii, od przedsiębiorstwa energetycznego, po określonych poniżej cenach jednostkowych obowiązujących w latach 2013 i 2014, w następujących rodzajach instalacji odnawialnego źródła energii, podłączonych do sieci dystrybucyjnej:

  • biogazu rolniczego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 50 kW - 0,70 zł za 1 kWh;
  • biogazu rolniczego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 50 kW do 200 kW – 0,65 zł za 1 kWh;
  • biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW – 0,45 zł za 1 kWh;
  • hydroenergii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 75 kW – 0,70 zł za 1 kWh;
  • energii wiatru na lądzie o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW
  • 0,65 zł za 1 kWh;
  • energii promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW – 1,10 zł za 1 kWh.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki

źródło: rynekelektryczny.pl

Słownik tematyczny

Skuteczność świetlna

określa stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu.

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny