Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED News Naukowcy rozświetlają Europę diodami LED

Naukowcy rozświetlają Europę diodami LED

02.07.2012

Nowoczesna technologia oświetleniowa właśnie otrzymała ogromny impuls w Europie dzięki projektowi OLED100.eu (Oświetlanie organicznymi LED (diodami elektroluminescencyjnymi) w wymiarze europejskim), który podjął wyzwanie opracowania technik niezbędnych do stworzenia podstawy dla skutecznych zastosowań diod OLED w ogólnym europejskim przemyśle oświetleniowym. 

Partnerzy projektu OLED100.eu , dofinansowani na kwotę 12,5 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, podnieśli efektywność energetyczną i wydłużyli żywotność organicznych diod LED w szerokim zakresie zastosowań oświetleniowych. 

Zespół OLED100.eu, kierowany przez Philips Technologie GmbH w Niemczech, pracuje nad diodami OLED od trzech lat. W ciągu tych 36 miesięcy naukowcy rozwiązali techniczne zagwozdki oraz zbadali poziom akceptacji nowej technologii przez użytkowników końcowych i ich preferencje. Opracowali również dużą oprawę oświetleniową OLED, która składa się z 9 kafli OLED, każdy o wymiarach 33 x 33 centymetry kwadratowe. 

Celem badań była poprawa efektywności oświetlenia, wydłużenie czasu eksploatacji, zwiększenie ekskluzywności obszaru elektroluminescencyjnego, optymalizacja procesów w celu obniżenia kosztów produkcji, a także normalizacja pomiarów na podstawie badań stosowanych. 

Zespołowi OLED100.eu udało się zaprezentować wysokiej wydajności diody OLED oparte na technologii Novaled PIN OLED oraz materiały o strumieniu świetlnym rzędu 60 lm/w (lumenów na wat), które są wydajniejsze od energooszczędnych lamp. Naukowcy zapewnili długą żywotność diod OLED dzięki specjalistycznej technologii Novaled, uzyskując 100.000 godzin, porównywalne do żywotności nieorganicznych diod LED. Przeprowadzili studia przypadku dotyczące percepcji w zakresie postrzegania i akceptacji diod OLED jako źródło światła oraz wprowadzili w życie scenariusze industrializacji i kalkulacji kosztów procesów produkcyjnych ze szczególnym naciskiem na rentowne technologie, takie jak sitodruk w strukturyzacji substratu. Udało im się znormalizować procedury pomiaru diod OLED, które służą obecnie za podstawę prac Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE).

"Konsorcjum naukowe OLED100.eu odegrało kluczową rolę w zapewnieniu Europie również w przyszłości wiodącej roli w technologii OLED w zastosowaniach oświetleniowych" - stwierdził Stefan Grabowski, starszy pracownik naukowy Laboratoriów Badawczych Philips w Aachen. 

Wypowiadając się na temat wyników projektu, dr Karsten Diekmann z OSRAM GmbH w Niemczech stwierdził: "Wyniki projektu OLED100.eu przyczynią się do dalszego wzrostu akceptacji technologii OLED. W toku prac pogłębiliśmy naszą znajomość preferencji użytkowników końcowych, zyskaliśmy lepszą porównywalność dzięki znormalizowanym procedurom pomiarowym i lepsze diody OLED." 

Dr Christian May, kierownik pionu biznesowego OLED Lighting powiedział: "Dążenie do osiągnięcia ambitnych celów projektu OLED100.eu wyniosło na wyższy poziom naszą pilotażową linię technologiczną COMEDD. Już jesteśmy dumni z paneli OLED o wymiarach 33 x 33 cm2, które są jednymi z największych na świecie, a zostały wykonane na naszej pilotażowej linii technologicznej."

Diody OLED przekształcają prąd na światło, ale różnią się od nieorganicznych diod LED tym, że emitują światło na większym obszarze. Grubość obszaru elektroluminescencyjnego wynosi ledwie około 400 nanometrów, co oznacza, że jest on około 100 razy cieńszy od ludzkiego włosa. 

Partnerzy OLED100.eu pochodzą z Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i Wlk. Brytanii.

Więcej informacji: 
OLED100.eu: 
http://oled100.eu/homepage.asp 
Badania naukowe TIK w 7PR: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/index_en.htm

źródło: cordis.europa.eu

Słownik tematyczny

Wat

Jednostka mocy elektrycznej W, (prąd o natężeniu 1 ampera i napięciu 1 wolta). 1kW = 1000W.

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny