Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED News Szczyt Rio+20 korzystny dla Polski

Szczyt Rio+20 korzystny dla Polski

02.07.2012

Zgodnie z badaniami zaprezentowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych podczas szczytu Rio+20, wydajne oświetlenie pomoże zaoszczędzić 110 miliardów USD rocznie.

Na podstawie danych pochodzących z oceny 150 krajów, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światowy Fundusz na rzecz Środowiska (Global Environment Facility), w połączeniu z Międzynarodową Agencją Energii (IEA) opublikowały raport, zgodnie z którym, roczne oszczędności pochodzące z wycofania żarówek i wprowadzenia innych prostych zmian, wyniosą około 5 procent globalnego zużycia energii. Spowoduje to redukcję światowej emisji głównego gazu cieplarnianego - CO2 o 6%, co odpowiada ilości dwutlenku węgla produkowanemu przez ponad 450 opalanych węglem elektrowni lub przez ponad 122 milionów średniej wielkości samochodów. 
Pilotażowym projektem rozwoju narodowych planów wycofywania żarówek na rzecz energooszczędnych lamp, w tym LED, zostało objęte czternaście krajów.

Udział w szczycie Rio+20 przyniósł wymierne efekty również Polsce. Polska transformacja gospodarcza oraz dynamiczny spadek emisyjności, zostały docenione poprzez nominowanie polskiego ministra środowiska – Marcina Korolca na wiceprzewodniczącego zarządu powołanej do życia bezpośrednio przed Konferencją w Rio Platformy Zielonego Przemysłu i promocję polskich zielonych technologii z marką GreenEVO.

Polska przez ostatnie 20 lat zredukowała emisję gazów cieplarnianych o około 30 proc., utrzymując stały wzrost gospodarczy. Doświadczenia Polski dotyczące budowy gospodarki przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych były także tematem spotkań bilateralnych polskiej delegacji. Podczas nich promowana była m.in. kandydatura Warszawy jako siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego.

Warszawa ubiega się o lokalizację tej prestiżowej instytucji razem z pięcioma innymi konkurentami. Goszczenie siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego to doskonała okazja do pokazania polskiego zaangażowania w budowę zielonej gospodarki. Wśród pozostałych miast kandydatów są: Bonn (Niemcy), Mexico City (Meksyk), Windhoek (Namibia), New Sangdo City (Republika Korei) i Genewa (Szwajcaria).

źródło: lednews.pl

Słownik tematyczny

LED

(dioda elektroluminescencyjna), dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny