Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED News W Saint Lucia rozpoczął się projekt wymiany lamp na LEDy

W Saint Lucia rozpoczął się projekt wymiany lamp na LEDy

17.05.2013

W Saint Lucia wystartował projekt który ma na celu wymianę zwykłych lamp ulicznych na lampy Ledowe.

Rząd oświadczył, że to jest część planu oszczędnościowego, ponieważ same koszty utrzymania lamp ulicznych sięgają do 7 milionów dolarów rocznie.

W Saint Lucia wystartował projekt który ma na celu wymianę zwykłych lamp ulicznych na lampy Ledowe.

Rząd oświadczył, że to jest część planu oszczędnościowego, ponieważ same koszty utrzymania lamp ulicznych sięgają do 7 milionów dolarów rocznie.

Dotychczas podczas projektu w St. Lucia zainstalowano 48 lamp LED na krajowej autostradzie John’a Compton’a oraz na Jeremie Street. .”” To wszystko jest po to by zmniejszyć zużycie prądu tych lamp” powiedział Vincent Antoine. Najpierw będzie zainstalowany licznik zużycia prądu. Później będzie to monitorowane przez miesiąc lub dwa. Ten typ Lamp LED konsumuje 10% mniej energii.

Słownik tematyczny

Współczynnik mocy

cosφ jest miarą wykorzystania energii. Moc czynną, bierną i pozorną można przedstawić graficznie w postaci trójkąta prostokątnego, zwanego trójkątem mocy. Z trójkąta tego wynika, że współczynnik mocy jest stosunkiem mocy czynnej do pozornej...

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny