Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Kasetony reklamowe LED

Kaseton reklamowy Rectangular

CGKASR

Pobierz PDF Zapytaj o cenę

Kaseton reklamowy Rectangular

Ka­se­ton re­kla­mo­wy rec­tan­gu­lar moze byc sto­so­wa­ny we­wnątrz po­miesz­czeń. Wy­mia­ry – in­dy­wi­du­al­nie wg ży­cze­nia klien­ta, mak­sy­mal­nie 1200 x 2400 mm. In­ten­syw­ność pod­świe­tle­nia – we­dług za­mó­wie­nia klien­ta.

  • Plastikowa obudowa z aluminiowym wzmocnieniem
  • Matowy rozpraszacz z nadrukiem
  • Klasa ochrony IP 40 (opcjonalnie IP 65)
  • Zasilacz zewnętrzny
Moc W zależności od wymiarów
Wymiary Na zamówienie

Słownik tematyczny

Prąd zmienny (AC)

Prądem zmiennym nazywamy prąd o zmieniającym się w czasie natężeniu. W przypadku, gdy średnia w czasie wartość natężenia prądu jest równa zeru, prąd nazywamy przemiennym. W praktyce najczęściej stosujemy prąd o napięciu i natężeniu zmieniającym się sinusoidalnie

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny