Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED Oferta Panel LED - Lampy LED Panel LED Comled Line-60pr 6000 K

Panel LED - Lampy LED

Panel LED Comled Line-60pr 6000 K

CGLine2114-60pr

Pobierz PDF Zapytaj o cenę

Panel LED Line-60pr

Panel LED Comled Li­ne­-60pr to lampa sufitowa LED z dodatkowm rozpraszaczem światła. Lampa LED typu LED Li­ne­-60pr jest al­ter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych li­nio­wych opraw świe­tlów­ko­wych.. Es­te­tycz­na, sty­lo­wa opra­wa diod LED z rów­no­mier­nie roz­pro­szo­nym świa­tłem bar­dzo efek­townie wy­glą­da w wa­rian­cie pod­wie­szo­nym. Panele LEDowe są za­le­ca­ne do po­miesz­czeń han­dlo­wych, biu­ro­wych i uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej o wy­so­ko­ści po­wy­żej 2,5-3 m. Lampy LED Line o długości 60 cm można również zastosować w oświetleniu klatek schodowych, korytarzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Ory­gi­nal­ny wy­gląd ze­wnętrz­ny Lampy LED i łagodne, rozproszone światło to również cie­ka­wy ele­ment wy­stro­ju. Panel LED Line mo­że być wmon­to­wa­ny w su­fit pod­wie­sza­ny, pod­wie­szo­ny na lin­kach lub przy­mo­co­wa­ny bez­po­śred­nio do su­fi­tu. Kolor światła diod LED - zimny biały - cechuje barwa światła zbliżona do dziennej oraz największa efektywność świetlna. Praca, czy przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym nowoczesnymi lampami LED w tym zakresie barwy światła (6000K) to przyjemność. Umysł lepiej postrzega kolory i mniej się męczy. Ele­men­ty do mo­co­wa­nia i pod­wie­sza­nia Oprawy LED są sprze­da­wa­ne osob­no. 

  • Aluminiowo-plastikowa obudowa
  • Matowy rozpraszacz
  • Zewnętrzny zasilacz
  • Wersje: nakładana, wbudowana i podwieszana
  • Klasy ochrony IP 40 /za dopłatą opcja IP 65/
Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem 24W
Temperatura światła (K) 6 000
Strumień świetlny (Lm) 1400
Wymiary (długość x szerokość x wysokość - mm) 600x200x48
Waga (kg) 2,5
Klasa szczelności IP40
CRI -współczynnik oddawania barw >75 , opcjonalnie >80
Zasilanie 230 V AC
Gwarancja 3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny w komplecie
Sugerowany zamiennik Oprawa świetlówkowa 44 W

*Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 2x18W wraz z balastem

Słownik tematyczny

Lumen

jednostka miary strumienia świetlnego

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny