Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED Oferta Panel LED - Lampy LED Panel LED Comled Opty­ma-s 6000K

Panel LED - Lampy LED

Panel LED Comled Opty­ma-s 6000K

CGARM1324s

Pobierz PDF Zapytaj o cenę

Panel LED Optyma-s jest al­ter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych opraw świe­tlów­ko­wych wbu­do­wa­nych w su­fi­ty gipsowe i sufity pod­wie­sza­ne typu arm­strong. Panele LED-owe są za­le­ca­ne do po­miesz­czeń han­dlo­wych, biu­ro­wych i uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej o wy­so­ko­ści po­wy­żej 2,5-3 m. Ory­gi­nal­ny wy­gląd ze­wnętrz­ny Lampy LED i przezroczysty rozpraszacz z soczewkami nadają lampie atrakcyjny wygląd. Rozwiązanie optyki przez zastosowanie mikrosoczewek do diod LED to również mniejsze straty efektywnosści świetlnej - dzięki takiemu rozwiązaniu Lampa LED Optyma-s jest najbardziej energooszczędna oprawą LED typu sufitowego. Panel LED Optyma-s i pozostałe oprawy z tej serii mo­gą być wmon­to­wa­ne w su­fit pod­wie­sza­ny, pod­wie­szo­ne na lin­kach lub przy­mo­co­wa­ne bez­po­śred­nio do su­fi­tu. Ele­men­ty do mo­co­wa­nia i pod­wie­sza­nia są sprze­da­wa­ne osob­no.

  • Aluminiowo-plastikowa obudowa
  • Przezroczysty rozpraszacz (mikrosoczewki)
  • Zewnętrzny zasilacz
  • Stopień szczelności IP 40 (opcja IP 65)
Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem 32W / 37W
Temperatura światła (K) 6 000
Strumień świetlny (Lumen) 2800
Wymiary (mm) 595x595x12
Waga (kg) 2,1 kg
Klasa szczelności IP40
CRI -współczynnik oddawania barw >75 , opcjonalnie >80
Zasilanie 230 V AC
Gwarancja 3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny w komplecie
Sugerowany zamiennik Oprawa rastrowa/świetlówkowa 72/90 W

Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 4x18W wraz z balastem

Słownik tematyczny

Kandela

jednostka światłości źródła światła

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny