Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Reflektory LED

Comled Beam 30W 3000 K

CGBEM1021

Pobierz PDF Zapytaj o cenę

Re­flek­tor Comled Beam 30 mo­że być uży­ty w za­sto­so­wa­niach we­wnętrz­nych i ze­wnętrz­nych do pod­świe­tla­nia ta­blic re­kla­mo­wych, ele­wa­cji, wy­staw skle­po­wych itp. Wielokrotnie mniej­szy po­bór ener­gii, wie­lo­krot­nie dłuż­sza ży­wot­ność to głów­ne za­le­ty Beam 30 w po­rów­na­niu z tra­dy­cyj­nym ha­lo­ge­nem. W za­sto­so­wa­niu we­wnątrz bu­dyn­ku du­żą za­le­tą jest znacz­nie mniej­sze wy­dzie­la­nie cie­pła. Dodatkowym atutem takiego oświetlenia LED jest brak żarówek, a co za tym idzie brak obsługi lampy, jest to niewątpliwie oszczędność czasu i pieniądzy. Chip pełniący rolę źródła światła to kilkadziesiąt pojedyńczych diod LED skupionych na małej powierzchni. Zaletą takiego rozwiązania jest bardzo wysoka skuteczność świetlna i wysokie skupienie wiązki światła. 

  • Aluminiowa obudowa
  • Termoodporne szkło
  • Regulacja kierunku świcenia 
  • Wbudowany zasilacz 
Moc 30W
Temperatura światła (K) 3 000
Moc nominalna (W) 30
Strumień świetlny (Lm) 2600
Klasa ochrony IP 65
Waga 2 kg

*Porównanie dotyczy Lampy halogenowej 250Watt

Słownik tematyczny

Natężenie prądu

wielkość skalarna (skalar) charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego. Określa sumę ładunku elektrycznego Q przepływającego przez przewodnik w jednostce czasu. Natężenie prądu elektrycznego wyraża się w amperach (A).

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny