Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED Oferta Panel LED - Lampy LED Panel LED Comled Opty­ma-pr 3000K

Panel LED - Lampy LED

Panel LED Comled Opty­ma-pr 3000K

CGARM2331pr

Pobierz PDF Zapytaj o cenę

Panel LED Optyma z dodatkowm rozpraszaczem światła jest al­ter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych opraw świe­tlów­ko­wych wbu­do­wa­nych w su­fi­ty gipsowe i sufity pod­wie­sza­ne typu arm­strong. Panele LED-owe są za­le­ca­ne do po­miesz­czeń han­dlo­wych, biu­ro­wych i uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej o wy­so­ko­ści po­wy­żej 2,5-3 m. Ory­gi­nal­ny wy­gląd ze­wnętrz­ny Lampy LED i łagodne, rozproszone światło to również cie­ka­wy ele­ment wy­stro­ju. Lampa LED Optyma-pr mo­że być wmon­to­wa­na w su­fit pod­wie­sza­ny, pod­wie­szo­na na lin­kach lub przy­mo­co­wa­na bez­po­śred­nio do su­fi­tu. Ele­men­ty do mo­co­wa­nia i pod­wie­sza­nia są sprze­da­wa­ne osob­no.

  • Aluminiowo-plastikowa obudowa
  • Matowy rozpraszacz 
  • Zewnętrzny zasilacz
  • Stopień szczelności IP 40 (opcja IP 65)
Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem 40W / 45W
Temperatura światła (K) 3 000
Strumień świetlny (Lumen) 2600
Wymiary (mm) 595x595x48
Waga (kg) 3 kg
Klasa szczelności IP40
CRI -współczynnik oddawania barw >75 , opcjonalnie >80
Zasilanie 230 V AC
Gwarancja 3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny w komplecie
Sugerowany zamiennik Oprawa rastrowa/świetlówkowa 72/90 W

*Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 4x18W wraz z balastem

Słownik tematyczny

Lumen

jednostka miary strumienia świetlnego

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny